myBanner

19th Century Louis Philippe Side Table With Caned Shelves

Out of stock

SP001089

Taking traditional elegance and adding a splash of island living, the Tropic Lamp Table will make a most becoming accompaniment in any seating area. Crafted from select hardwoods with ribbon stripe and quartered mahogany veneers, the rich dark coffee Kona finish of this lamp table offers a wonderful way to infuse warmth into your home décor. Standing on classic turned legs, the Tropic Lamp Table features a glass tabletop with 1-inch bevel, providing you with a surface that is easy to clean and allows you to see through to the two woven wicker shelves below that brings a rich texture to the overall design. The shelves provide the perfect place to set out your monthly magazine subscriptions, family photo albums, or decorative accents of your choosing. 
Dimensions:
28″ W x 28″ D x 27″ H

Lưu ý: Chúng tôi sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mang nét giả cổ với các chi tiết trầy, cào xước, loang ố một cách cố ý để tái dựng lại những đặc trưng của đồ cổ, tạo sự mài mòn “màu của thời gian”, và cũng là giá trị độc đáo của loại sản phẩm này. Màu sản phẩm trên hình có thể sai lệch đôi chút so với thực tế do điều kiện ánh sáng khi chụp, do thiết bị hiển thị đầu cuối… .Sản phẩm của chúng tôi được làm thủ công nên không có sự giống nhau hoàn toàn giữa các sản phẩm cùng loại. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Bằng cách duyệt trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.
Don`t copy text!